{{authorName}}

{{authorNation}}

{{authorBio}}

Words of Wisdom

{{cree_title}}

Brush up on your Mohawk with these inspiring messages from WIOT's Season 3 Knowlede Keepers.

{{cree_subheader}}

Teionkwè:take nitewaké:non néne iah nonwèn:ton ónhte thakheshennaienteríhake. Alberta nitewaké:non sok Ontario nohnà:ken.Tekaiáshonte kakarewáhton nitewaké:non, sá'ne tsi iah tió:konte tehsatkáhthos tsi wakatewì:rare. Eh nitewaké:non néne tsi niká:ien thio'kéha, teká:tens tánon kà:sere róntstha tsi ratiweraksà:tha. Tsi niká:ien thihonnéhtha taionkté:ni tsi tkaterihwaiénstha. Tsi niká:ien ratíshere tsi nahò:ten ronathón:te's tánon iah tsi nahò:ten rontkáhthos. Tsi niká:ien rón:nehre sénha ratiweién:te néne Shonkwaia'tíson ní:ioht. Tsi na'karístati néne iah tetkaié:ri nitewaké:non tánon ó:nen'k tsi a'é:ren á:kehte.

Action-Robbie-Madsen-praying-01346553

Sha'oié:ra í:ken. Nè:'e enhshenó:ronhkwe tsi niká:ien sé:ri iakonorónhkhwa. Watkon'seranó:ron thí:ken tsi na'tehiátere nón:kwe. Iorihowá:nen ó:ni nakwé:kon eh aiakoién:take. Tánon thí:ken onkwe'tanó:ron aiesenè:sheke ó:ni. Iorihowá:nen ne katokénston tsi ní:tsi ahshthá:rahkwe. Iah akwé:kon té:ienhre iakonón:wat aiontatenà:tonhkwe. Wa'tiakwatátken tsi niká:ien nek enionnónhton tsi nahò:ten eniontatenà:tonhkwe. Ótia'ke nek iakaon'wéskwani á:iontste ne wakattakwaríshion, wakenón:wat.

Robbie Madsen ióntiats. Kaié:ri niwáshen énska nitewátien. Ratihrhakón:ha Kanakeráshera nitewaké:non. Iakonón:wat ionkena'tónhkhwa. Nè:'e iakwén:ton tsi tetsá:ron rosken'rhakéhte tánon tsakothonwí:sen raonatónhnhets ieia'tontáhkwen ne kí:ken ón:kwe. Enhonwatikwénienste shens tánon ratishennowá:nen nonkwehonwè:ke ne ronónha. Ohén:ton shahón:newe, onónhkwa, kanén:nawen tánon ate'nikòn:ra ratihá:wahkwe. kaniá:kon rati'nikòn:rarahkwe, shakotirihonnienníhahkwe, thikawenní:io nahò:ten. Kwah ratiweientehtòn:ne nahshakotiia'takéhnha nón:kwe tánon ne ahshakoti'nikonhrasherón:ni. né:tsi rotikweniónhne rón:kwe nonkwá:ti tánon iakón:kwe nonkwá:ti ahontkáhtho. Tsi nonkwá:ti tsi niionkwarihò:ten, atshinatónhtshera tánon kaia'tisa'áhtshera rontkáhthoskwe ne ronnonkwehón:we tsi iokwenhrá:ron ní:ioht tsi niiakónhnhes ónhkha'k.Tánion tió:konte teiottenionhátie ó:ni. Sha'tetewatatenorónhkhwahkwe tsi nonkwá:ti tsi ní:tsi iakoia'tíson tánon tsi ní:tsi iakotshí:naton. Wa'tkenhnà:rihte tsi nahò:ten ronateríhonte ne rotinón:wat ne kí:ken shahón:newe. Wa'tehshakotikháshi ronónha tánon onkwehonwe'shòn:'a. Iosnó:re wa'thontonhnhaté:ni ne rotinón:wat sha'onkhiiataweià:ten.

Háti' tsi nienká:ienhte enhsatkátho kí:ken iakonón:wat tánon teiontia'taténies ronwatitshà:nis. Kwah iah í:se tesén:ton. Ronónha rotíshon kí:ken nahò:ten ne kí:ken wa'onkhiiataweià:ten.Tánon sewatié:rens wentó:re. Tósha nonwèn:ton sátkahwh ónhkha ní:se.

KK-Gina-Metallic-01637840

Join the conversation ( )

WIOT Magazine encourages respectful, thoughtful discussions regarding its content and Indigenous topics in general. We do not tolerate any comments that are clearly or implicitly racist, violent, or hateful. Personal attacks, insults and defamatory statements will be removed immediately.

And on that note...

{{item.category}}

{{item.title}}

{{item.author.title}}

And don't miss...

Lifestyle

It Is New

Community

A New Indigenous Reality

Lifestyle

Life After Loss

Arts

Frybread Life